2023-12-08

Prawnik radzi. Czy muszę odśnieżać ścieżkę pieszo-rowerową? 

Czy muszę odśnieżać ścieżkę pieszo-rowerową?  Pytanie dotyczy przepisów nakładających na właściciela nieruchomości graniczącej bezpośrednio z chodnikiem obowiązek utrzymania go w należytym stanie (chociaż to szarwark, forma zniesionej pańszczyzny). Coraz częściej chodnik bywa współdzielony z drogą dla rowerów (znak drogowy C13/C16). Czy w takim przypadku właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania tej drogi w należytym porządku (odśnieżanie)? – Wiesław Golubiewski Przepisy w tym

Mecenas Jan Paragraf