2023-08-14

Prawnik radzi. Świadczenie kompensacyjne za błąd medyczny 

Świadczenie kompensacyjne za błąd medyczny  Osoba z mojej rodziny poszła do szpitala i wyszła z niego bardziej chora, niż weszła. Sprawy sądowe trwają długo. Czy jest możliwość dochodzenia roszczeń w inny sposób? – Anna Domagała Tak. Na podstawie art. 67r ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. „O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” (tekst jedn. Dz.U. z

Mecenas Jan Paragraf