2024-02-12

Seksualna emerytura Polaków. Podeszły wiek wcale jej nie oznacza

Seks tylko dla prokreacji? Dr Wróbel wskazuje, że najaktywniejszą seksualnie grupą w Polsce są osoby między 35. a 44. rokiem życia, podczas gdy 21% Polaków nie uprawia seksu, a największy odsetek takich osób jest wśród młodych dorosłych w wieku 18–24 lat (43%) oraz osób powyżej 65 roku życia (44%). Mimo że nauka nie określa górnej

Na podst. tekstu Zdzisławy Górskiej-Nieć