2023-07-06

Dieta chorych na raka. Czy szpitale są na to gotowe?

– Jak duże znaczenie w procesie leczenia ma właściwe żywienie chorego?  – Ogromne. Bardziej zasadne wydaje się pytanie: jak duży wpływ na możliwości chorego ma brak takiego żywienia. Częściej bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy odbudować niedożywionego pacjenta na tyle, by można było rozpocząć leczenie, zwłaszcza operacyjne. Wiele prac naukowych wskazuje, że niedożywiony chory onkologicznie ma więcej powikłań; i to niezależnie od

Andrzej Marciniak