2023-11-14

Piotr Patkowski został prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Patkowski rezygnuje, ale zajmuje nowe stanowisko Polska Agencja Nadzoru Audytowego od 1 stycznia 2020 roku pełni funkcję organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi. Agencja posiada duże uprawnienia, w tym możliwość pozbawienia firmy audytorskiej prawa do badania sprawozdań finansowych, co niedawno spotkało polski oddział Deloitte. Business Insider Polska zauważa, że Marcin Obroniecki, dotychczasowy

Sebastian Jadowski-Szreder