2023-04-18

Grzechnikowie i Grzeszczykowie. Skąd wzięły się nazwiska, w których pojawia się „grzech”

W numerze 50. „Angory” przeczytałem, że pochodzący z Sobieszyna Grzechnikowie wywodzą się ponoć od grzesznych niechrześcijan, których jako jeńców przywiódł spod Wiednia Sobieski – pisze Czytelnik. – Ja zasię, urodzony w nieodległym Leopoldowie, wywodzę się z klanu Grzeszczyków i zastanawia mnie podobieństwo nazwisk Grzeszczyk – Grzechnik. Rodowe nasze gniazdo to Ciepielów w ziemi radomskiej, gdzie

Jan Chryzostom Przydomek
2023-03-27

Poczet nazwisk polskich #944: Dalmata z trokiem

Z dużym zainteresowaniem obserwuję Pana kącik w „Angorze” i chciałabym prosić o wyjaśnienie, skąd się wzięło nazwisko Dalmata. Nosił je mój ojciec, a rodzina pochodzi z Lubelszczyzny. Zofia Ochoska, z domu Dalmata Pani Zofio, nazwisko Dalmata jest odetniczne, czyli pochodzi od nazwy narodowości albo pochodzenia jego użytkownika. W tym przypadku chodzi o kogoś przybyłego, urodzonego

Jan Chryzostom Przydomek
2023-03-13

Poczet nazwisk polskich #942: Tępali po obrok

Proszę o pomoc w objaśnieniu znaczenia mego rodowego nazwiska Tempski. Ojciec, Augustyn Tempski, mieszkał w Celbowie koło Władysławowa. Wywieziony w czasie wojny w okolice Choszczna, tam osiadł i mieszkał do śmierci. Czy ród ojca mógł się wywodzić ze szlachty pomorskiej? Henryk Tempski Pochodzenie nazwiska związane jest z ziemią gdańską, jest odmiejscowe i wywodzi się od

Jan Chryzostom Przydomek