2023-10-24

Gra o tron. Kto przejmie władzę po Morawieckim?

Wybór prezydenta wyznaczy kierunek polskiej polityki na najbliższe dwa lata. Kohabitacja – to termin znany z francuskiej polityki, który oznacza, że władzę wykonawczą sprawują dwa przeciwstawne obozy w tym samym momencie. Dla polityków starszej daty, takich jak generał Charles de Gaulle, taka sytuacja była aberracją. Francuski generał patrzący na przechodniów z cokołu stojącego przy warszawskich

Jan Rojewski