2023-03-10

Dzieci puszczone samopas? Za to niedopatrzenie rodzicom grozi kara

Polski Kodeks wykroczeń oraz Prawo o ruchu drogowym mówią, że dziecko, które nie skończyło siedmiu lat, nie może samo wracać ze szkoły. W przeciwnym razie rodzicom grozi kara. Mały uczeń musi być zaprowadzany do placówki edukacyjnej i odbierany z niej przez osobę mającą co najmniej 10 lat, nawet jeśli rozpoczął pierwszą klasę podstawówki, ale urodziny

Angora