2023-03-10

Obroty wewnętrznego jądra Ziemi

Zjawisko to może sprawić, że dni będą krótsze, ale tylko o mniej niż sekundę. W trakcie analiz okazało się też, że jądro prawdopodobnie zaczęło się obracać na zachód, czyli w przeciwnym kierunku niż dotychczas – niż powierzchnia naszego globu. Dalsze prace odkryją tajemnice dotyczące wnętrza Ziemi.

M.K. opr. na podst. www.dzienniknaukowy.pl