2023-07-31

Hymny narodów świata: Tuwa

W 1914 roku władze carskie zgodziły się objąć protektoratem ziemie Tuwy, a cztery lata później przyjęto traktat o Samostanowieniu Tuwy, przyjaźni i wzajemnej pomocy narodów rosyjskiego i tuwańskiego. W 1921 roku z poparciem Rosji radzieckiej powołano do życia Republikę Ludową Tannu- Tuwa, co rychło wywołało spór z Chinami, uważającymi Tuwę za swoje terytorium. Wkrótce swoje pretensje zgłosiła Mongolia.  W 1941 roku Republika Tuwy przystąpiła do

Henryk Martenka
2023-07-24

Hymny narodów świata: Dagestan

Dagestan leży na północno-wschodnich stokach Kaukazu i graniczy z Azerbejdżanem, Gruzją, Czeczenią i Kałmucją. Obowiązuje tam język rosyjski, ale równe prawa mają też języki narodów zamieszkujących Dagestan. Historyczną nazwą południowej części Dagestanu jest kaukaska Albania, czyli Kraina Gór. Obecna nazwa, obowiązująca od XVII wieku, także oznacza górzysty kraj. W XIII wieku krainę najechali Tatarzy, a wiek później nastąpiła inwazja armii Tamerlana.  Od XVI wieku datowana

Henryk Martenka