2023-09-08

Uważasz, że nigdy nie kłamiesz? Skoro tak, jesteś kłamcą

Kłamstwo wiele ma typów Kłamstwo nie stanowi rzeczy jednolitej. Liczy się między innym powód, dla którego po nie sięgamy, czy sam jego wydźwięk. Literatura wyróżnia choćby tak zwane kłamstwa białe. To rodzaj kłamstw operacyjnych. To takie kłamstwa grzecznościowe, które pomagają nam uniknąć konfliktów, zachować twarz. Następnie wyróżnić możemy kłamstwo funkcjonalne, które jest bardzo charakterystyczne dla

Na podst. wywiadu Darii Różańskiej z Tomaszem Witkowskim