2023-11-28

Hymny narodów świata: Kaszuby

Etymologia nazwy krainy wywodzi się od rzeczownika kaszuby, oznaczającego „wody niezbyt głębokie, wysoką trawą porosłe”. Inne, choć zbieżne, tłumaczenie wiąże się z nazwą koszebe, czyli wikliny, rosnącej nad rzeką Łebą. Nazwa w dokumentach pojawia się w XIII wieku, co zawdzięczamy dominikanom, którzy stworzyli tu tzw. kontratę kaszubską, jednostkę terytorialną, sięgającą od Tczewa na wschodzie po Pasewalk na zachodzie.  W średniowieczu Kaszubami nazywano wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego, zarówno

Henryk Martenka