2023-09-27

Ciekawostki Angorki. Czy kangury od zawsze były takie skoczne?

Uzależnienie polskiej młodzieży  W Polsce lęk przed odłączeniem od internetu odczuwa co trzeci uczeń. Co czwarte dziecko chciałoby przestać korzystać z mediów społecznościowych, jednak nie potrafi tego zrobić. Taka sama grupa młodzieży spotkała się z bezpośrednimi wyzwiskami i ośmieszaniem w sieci. Raport firmy Future Mind i SW Research wskazuje na to, że aż 39 proc. osób

A.P., G. K., M. K., H. J., Oz