2024-05-08

Przed nami IV Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego!

Kultura najczęściej jest rozumiana jako zespół norm wartości i artefaktów będących wytworem cywilizacji. Stanowi ukrytą siłę, której wpływ przekracza granice materialnych korzyści. To dusza miast, kształtująca przyszłość pokoleń. – W koncepcji budowania miasta regeneracyjnego nie chcemy traktować kultury jako biznesu, ale jako szczególną infrastrukturę instytucjonalną (otoczenie – środowisko kulturowe), w której odbywa się zmiana trajektorii

Materiały partnera