2024-05-05

Antoni Macierewicz. Jego wiara w zamach trwa po dziś dzień

Tusk zabił prezydenta Macierewicz twierdzi, że jako premier Tusk nadzorował urzędników odpowiedzialnych za remont samolotu prezydenckiego w rosyjskich zakładach, co rzekomo doprowadziło do awarii. Nie wyjaśnia jednak, jak te awarie są powiązane z katastrofą, skoro samolot był sprawny podczas lotu. Zarzut zdrady dyplomatycznej dotyczy decyzji Tuska o zastosowaniu konwencji chicagowskiej do badania katastrofy, co według

Na podst. tekstu Andrzeja Sikorskiego