2024-06-16

Kościelne podziały. Z pełną prędkością ku katastrofie

To nie jest opinia przeciwników Kościoła katolickiego w Polsce, ale przekonanie tych katolików, którzy przewidująco odczytują znaki nieuchronnego upadku. Teologicznego, duszpasterskiego, organizacyjnego. Uważnych obserwatorów wspólnoty, którym jej los leży na sercu. Autor stawia pytania i nie ustaje w wysiłkach, by znaleźć kluczowe odpowiedzi. Kto lub co rządzi polskim Kościołem? Kto odpowiada za jego strategię, kierunek,

Henryk Martenka