2024-02-21

Tomasz Komenda nie żyje. Miał 47 lat

Grzegorz Głuszak, dziennikarz programów „Uwaga!” i „Superwizjer” na antenie TVN, który od samego początku zajmował się przypadkiem niesłusznie skazanego mężczyzny, przekazał informację o jego śmierci. Mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, który zajmował się sprawą Komendy, stwierdził, że „nie posiada wiedzy na ten temat”, ale dodatkowo zauważył, że otrzymywał informacje o pogarszającym się stanie zdrowia mężczyzny. Przez wiele

Angora