2024-02-26

Co tydzień nowa choroba. Jak wielu Polaków cierpi na choroby rzadkie?

– W 2021 roku rząd przyjął Plan dla Chorób Rzadkich, który zawierał 37 zadań do realizacji w ciągu dwóch lat. Jakie są tego efekty?  – Byłam jedną z wielu osób, które przygotowywały ten plan, i miałam nadzieję, że uda się zrealizować zapisane w nim bardzo ambitne zadania. To się jednak nie udało, w części za sprawą braku odpowiednich zmian legislacyjnych, a

Andrzej Marciniak