2023-03-23

Pacjent fundatorem sprzętu dla lecznicy

– Neurochirurdzy w naszym szpitalu funkcjonują od października 2022 roku w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii. Trzon Pododdziału Neurochirurgicznego tworzą młodzi i ambitni lekarze z klinik lubelskich oraz warszawskich. Wprowadzane przez nich nowoczesne i skuteczne metody leczenia sprawiają, że wśród chętnych do leczenia w stalowowolskim Pododdziale Neurochirurgii jest coraz

Aleksandra Soból