2024-07-02

Europejska mapa dobrobytu. Jak wypada Polska?

Rzeczywista konsumpcja prywatna (Actual Individual Consumption – AIC) jest miarą sytuacji materialnej gospodarstw domowych i pokazuje poziom wydatków na zakup towarów i usług. Statystyka bierze pod uwagę parytet siły nabywczej, czyli uwzględnia różnice w poziomie cen między poszczególnymi krajami. Najwyższy i najniższy poziom W 2023 r. dziesięć krajów UE odnotowało AIC na mieszkańca powyżej średniej

Angora