2024-05-10

Odpowiednie dać rzeczy słowo. Odpowiadam na zarzuty Pana Tadeusza

Obce słowa, owszem, niosą też walor edukacyjny, zmuszając do poszukania znaczenia, co dziś, w dobie Wikipedii, trudne nie jest. Takie słowa wprowadzają także poczucie dysonansu lub kontrastu, co jest wyrazem ekspresywności indywidualnego języka, zaś ekspresywność to sól felietonu! Lwia część Czytelników, nawet jeśli tego nie rozumie w ten sposób, to odczuwa rzecz intuicyjnie! A o

Henryk Martenka