2023-02-15

Cenne monety na polu w Hambleden. Odkrywcy to w większości Polacy

W kwietniu 2019 roku grupa amatorów złożona z siedmiu członków (w tym pięciu Polaków) na polu w Hambleden w hrabstwie Buckinghamshire wykopała aż 627 monet. Miało to miejsce podczas zorganizowanego tam festiwalu. Dwanaście monet okazało się pochodzić z okresu jednej z największych epidemii w dziejach ludzkości, czyli XIV wieku. Wówczas doszło do masowych zgonów Europejczyków,

Angora