2024-01-26

Trybunał Przyłębskiej wydał decyzję w sprawie likwidacji TVP

Posłowie PiS wystąpili z wnioskiem Wcześniej, jeszcze w grudniu 2023 roku, posłowie z partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) złożyli wniosek w tej sprawie. W składzie orzekającym uczestniczyli: Julia Przyłębska, Krystyna Pawłowicz (która zgłosiła zdanie odrębne), Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski i Jarosław Wyrembak. Istotną kwestią stała się obecność Jarosława Wyrembaka, tzw. sędziego dublera, co według niektórych

Na podst. tekstu Dominiki Sitnickiej