Naukowcy uzyskali przezroczysty organizm. Jest to szansa na pokonanie nawrotów raka

Naukowcy z Monachium stworzyli nową technikę obrazowania o nazwie wildDISCO. Pozwala ona na uzyskanie szczegółowych, trójwymiarowych obrazów struktur wewnątrz ciała. Proces polega na sprawieniu, aby badany organizm stał się przezroczysty, co umożliwia szczegółową obserwację narządów wewnętrznych i tkanek. Dzięki tej innowacji mamy szansę na lepsze zrozumienie złożonych systemów biologicznych i sprawne wykrycie rozwijających się chorób, co do tej pory stanowiło niekiedy wyzwanie.

Źródło: discotechnologies.org/wildDISCO

Zespół badaczy z Helmholtz Monachium i Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) poinformowali o opracowaniu tej niezwykłej techniki. Już niedługo może ona zmienić nasze rozumienie skomplikowanych procesów zachodzących w organizmach i być wykorzystana do usprawnienia opracowywania nowych leków. Opis metody został opublikowany w „Nature Biotechnology” (DOI: 10.1038/s41587-023-01846-0).

W metodzie wildDISCO niemieccy naukowcy wykorzystali standardowe przeciwciała do mapowania całych organizmów myszy, co umożliwiło zobrazowanie trójwymiarowych struktur w organizmach gryzoni w stosunkowo łatwy i ekonomiczny sposób. Obecnie metoda ta może być stosowana tylko na martwych organizmach, ale może nam wiele powiedzieć o tym, jak rozwija się chociażby rak we wczesnych stadiach choroby. Możliwość wizualizacji guzów w kontekście całego ciała ułatwi naukowcom lepsze zrozumienie wpływu różnych leków i terapii.

Obecne metody obrazowania nowotworów, takie jak MRI i PET, są skuteczne w wykrywaniu dużych guzów, ale nie zawsze radzą sobie z mniejszymi. Z tego powodu nowotwory mają tak duże prawdopodobieństwo nawrotu. Większe skupiska komórek rakowych są usuwane, ale mniejsze zostają i mogą ponownie się rozwinąć. Technika wildDISCO charakteryzuje się ogromną rozdzielczością, co może pomóc w identyfikacji małych grup komórek nowotworowych, które normalnie nie zostałyby wykryte.

Ograniczenie testów na zwierzętach

Naukowcy pracują nad dalszym rozwojem swojej technologii, aby umożliwić jednoczesne wykorzystanie wielu przeciwciał do wspólnego modelowania złożonych systemów. Wysokiej jakości dane z obrazowania generowane przez wildDISCO są potrzebne do szkolenia algorytmów sztucznej inteligencji. Ostatecznym celem jest zrozumienie chorób i skuteczniejsze opracowywanie nowych metod leczenia bez potrzeby dalszych eksperymentów na zwierzętach.

Badania na zwierzętach są podstawowym sposobem oceny wpływu różnych substancji na organizm człowieka i pozwalają przewidzieć skutki ich oddziaływania lub wyjaśnić przyczyny pewnych zjawisk zachodzących w ciele. Jak czytamy na portalu Medonet, zwierząt obecnie używa się przede wszystkim do tzw. badań podstawowych dotyczących najważniejszych układów i narządów, przeprowadzanych “w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów”.

Niestety w wielu przypadkach, aby ograniczać testy na zwierzętach, musimy najpierw rozwinąć swoją wiedzę i możliwości badawcze, a w tym celu badania na mniejszych organizmach są niekiedy potrzebne.

Unia Europejska ma określone wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych. W ramach tzw. zasady „3R” (zastępowanie, ograniczanie i udoskonalanie) wykorzystywania zwierząt, ustanowiono ciało doradcze ds. dobrostanu zwierząt, które udziela porad w sprawie kwestii związanych z dobrostanem zwierząt oraz nowych sposobów ich wykorzystywania.

2023-07-14

Anna Jadowska-Szreder